puur struqtuur

Ontwerp
kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)
ten behoeve van ISO 9001 certificering

kwaliteitssysteem

Fase 1 De 0-meting

 

 

Waar staan we nu? Waar doet uw organisatie het goed en waar liggen nog uitdagingen als het gaat om ISO 9001? Waar zijn processen effectief en efficiënt en waar kan het beter? Puur StruQtuur brengt uw bestaande situatie op een makkelijke en begrijpelijke manier in kaart om van daaruit doelgericht te werken aan procesoptimalisaties of een ISO 9001 certificering.

 

Puur StruQtuur maakt gebruik van de procesmanagement tool van XPERT (XIC).
Met XIC wordt op een gestructureerde manier uw situatie besproken en beoordeeld. Hiermee wordt inzichtelijk in welke mate uw organisatie voldoet aan  ISO 9001. Mede op basis van deze uitkomst schrijft Puur StruQtuur een plan van aanpak op maat voor uw organisatie inclusief een concrete actielijst. Het tijdspad dat hieraan gekoppeld is, stemmen wij af op de binnen uw organisatie aanwezig capaciteit en ambitieniveau.

 

Tijdsframe: 1 à 2 dagen, afhankelijk van de grootte van de organisatie en/of complexiteit van de processen.

puurstruqtuur

Fase 2 Opzetten kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)

 

Het plan van aanpak uit de 0-meting vormt de basis voor het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem. Puur StruQtuur formuleert in heldere taal de te nemen acties, passend bij de ISO 9001 norm. Door samen met uw medewerkers de metingen en acties uit te voeren, leert u gelijk op eigen benen te staan. Dit uiteraard met instructie en ondersteuning van Puur StruQtuur.

 

We ronden fase 2 af met een leesvriendelijke handleiding die voldoet aan de ISO 9001 norm. In de handleiding staat onder meer hoe de normeisen geborgd zijn in uw organisatie. Ook maakt Puur StruQtuur in overleg met u een jaarplanning voor onderhoud van het KMS.

In overleg werk ik één dag per week bij u op locatie aan het KMS. Aansluitend zetten we acties uit met een heldere taakverdeling en tussenevaluatie.

 

Tijdsframe: vanaf 12 dagen, afhankelijk van de 0-meting.

puurstruqtuur

Fase 3 Onderhoud kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)

 

Eigenlijk is dit de belangrijkste fase in het kwaliteitsprogramma. Want door consequent en planmatig acties op te volgen uit de jaarplanning, werkt u voortdurend aan procesoptimalisatie en kostenbesparing. Puur StruQtuur kan u in deze fase ondersteunen door het uitvoeren van interne audits, analyseren van afwijkingen en klachten, initiëren en uitvoeren van leveranciersbeoordelingen, initiëren van klanttevredenheidsonderzoek. Daarnaast kan Puur StruQtuur risico’s en kansen in kaart brengen en  verbeteringen voorstellen.

 

De jaarplanning is transparant en 24/7 toegankelijk voor u via XIC. We zetten dit eenvoudig te bedienen programma in als borgingstool en om zicht te houden op de status van activiteiten.

Puur StruQtuur helpt u met de cyclus van plan-do-check-act om het hele jaar door te werken aan ontwikkeling, groei en optimalisatie van uw organisatie. Dit resulteert in vermindering van faalkosten, betrokken medewerkers en tevreden klanten.

 

Tijdsframe: 8 dagen per jaar in abonnementsvorm.

puurstruqtuur

Contact
struqtuur goor

Daniëlle Bruseker

 

Olijdamlaan 15

 

7471 MC  Goor